MUSEU DE L'AVI ( fotos i articles)




Els jocs i joguines. Vegeu article.
Neteja i planxa. Vegeu article.
Cuina i foc. Vegeu article




Les eines del camp. Vegeu article
L'hort.Vegeu article
Les eres de batre. Vegeu article
La sínia. Vegeu article


Tot s'aprofita. Vegeu article
Cuina de la terra. Vegeu article
Carraus i matraques. Vegeu article



El comerç. Vegeu article
El bestiar. Vegeu article
El paper moneda. Vegeu article